Du är här: Hem / Gradering

Gradering

Varför graderar vi?

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.

I karaten finns ett graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

 

Graderingssystemet är ett stöd i träningen och målet med systemet är att vi skall hålla en logisk och pedagogiskt riktig karateträning. Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i våran karatestil.

 

Graderingssystem.PDF

 

På gradering skall organisationsmärke finnas på vänster bröst på gi:n (karate dräkten), märken finns att köpa på klubben för 100 kr. Man behöver också införskaffa sig ett budopass, finns att köpa på klubben för 200 kr.

 


 

Mokuso (Empty Mind)

Mokuso is part of the training of the mind called 'Mushin', which comes from Zen Buddhism. One must attempt to return to the mental state of a new-born-child that is without a sense of fear, not conscious of distress, pain, cold etc. A baby cannot anticipate these things and therefore has no fear and does not hesitate before moving.

An adult knows fear and is afraid. When attacked they feel tense and are often useless against the assailant because movement is restricted.

If one sees a beautiful flower, normally the mind concentrates on it, but with an empty mind (Mokuso) the mind is aware of everything else as well as the flower.

So when one fights an enemy, attacking and defending, if only concentrating on blocking techniques, the mind is restricted to that movement, but if the mind is empty (and blocking practised enough) the body is able to do the next movement automatically and movements will always be natural.

If the body is tense it is wasting energy and restricting speed, it is essential to move without being conscious of it. That feeling is called Mushin.

How to practice Mokuso

  • Sit in seiza position.
  • Back straight, chin pulled in, eyes half closed.
  • Look at a spot in the floor 2 metres in front of you.
  • In the beginning it is difficult to empty your mind so the first step is to practice Susosu-Kan, that is control of the mind.
  • To do this count from 1 to 10 slowly, repeatedly.
  • Breathe in as you count 1 and out as you count 2 etc. Do not concentrate on anything but counting.
  • If you can do this for 30 minutes then you can control your mind.
  • The next step is to empty your mind. If you have to think about emptying your mind, it is not empty, there should be no effort involved.
  • When you can do that you will find a great difference in your free fighting

 


 

Onegai-shimasu & Arigato-Gozaimashita

Onegai-shimasu är det ord med vilket träningen börjar.

På japanska finns ett uttryck som heter Onegai-shimasu och som används vid många tillfällen och i olika sammanhang. Inom budo säger läraren det till eleverna när träningen just skall börja. Eleverna använder också detta uttryck under träningen när de tilltalar läraren. De använde det även när de vänder sig mot sin partner för att börja träna en teknik.

 

Uttrycket betyder egentligen jag vill be om något, men det har särskilda nyanser, som ger det många betydelser. Använt av en elev till lärare betyder det Var vänlig och undervisa, var vänlig träna med oss, hårt och strängt, var vänligt mot oss, påpeka mina fel för mig, gör Ert bästa på det sätt Ni vill, jag överlämnar mig helt och hållet till Er, jag skall göra mitt yttersta för att kunna lära mig allt av Er. Betydelsen av att göra en begäran är stark i detta uttryck, men dessutom har det en extra nyans som syftar till att man själv, den begärande, lovar att göra sitt bästa. I uttrycket ligger också en betydelse av glädje och tacksamhet över att man fått tillfälle att deltaga i lärarens lektion och träning, eller - om uttrycket riktas mot den partner man tränar med - innebär att man, vem denne partner än är, betraktar honom också som sin lärare. Man vill träna med honom med tacksamhet, i en anda av Onegai-shimasu. Man uttrycker på så sätt en känsla av djup tacksamhet för att man just denna dag fått möjlighet att beröras, läraren och en själv, partnern och en själv, hjärta mot hjärta, kropp mot kropp.

 

I lärarens bruk av detta ord gentemot eleverna ligger nästan samma nyans som när eleverna använder det. Det innebär tacksamhet över att alla samlats på detta sätt för att träna tillsammans, känslan av löfte att uppge allt han kan och att göra allt sitt bästa. Att betrakta varje enskild elev som sin lärare, vilket uttrycker en bön till eleverna att de skall undervisa honom också. I detta Onegai-shimasu finns ingen självisk önskan, dvs ingen önskan att själv bli stark, att bli hjälpt till snabba framsteg, att genom enbart träning bemästra tekniker, att läraren skall undervisa så att just man själv prioriteras bland eleverna.

 

Att bli arg på partner eller läraren motsvarar att man bryter det löfte som bruket av Onegai- shimasu innebär.

 

Egentligen behöver man inte alls yttra ordet Onegai-shimasu. Behärskas man bara av de känslor det innebär, så räcker det. Men det är ofta så, att denna känsla inom en strömmar fram konkret och får sitt uttryck i bruket av detta ord. Det är ett rent ord, ett sådant ord som genast finner genklang i parternas bröst. Därför ber jag Er att använda det så Ni får uppleva de känslor det väcker i Er och Er partner. Därigenom kan träningen få ett djupare innehåll än om ni bara bugar Er mot varandra utan att tillmäta detta någon särskild innebörd.

 

Vid träningen slut säger man Arigato-Gozaimashita vilket betyder tack så mycket.

 

Källa: Shingo Ohgami

Wadoryu Karate Sweden