Du är här: Hem / Bli medlem

Bli medlem  

OBS! För att bli medlem ska man fylla 7 år den termin man startar.

När du vet att du vill fortsätta och vill registrera dig som medlem klickar du på Registrera medlem nedan.

Efter registrering kommer betalningsinformation via epost

REGISTRERA MEDLEM

 

Terminsavgifter 

7 - 12 år 1350 kr 
13 - 99 år  1750 kr 

I terminsavgiften erbjuds ledarledd träning två pass i veckan.

Utrustning som dräkt, budopass och organisationsmärke ingår ej.

I slutet av varje termin finns möjlighet att gradera och ta ett nytt bälte
Gradering kostar 300 kr  

 

Priser på utrustning 

Karatedräkt 500 kr 

Budopass 200 kr (engångskostnad)

Organisationsmärke 100 kr

 

Wadoryu Karate Sweden